Den kulturelle skolesekken i Nordland

- administreres av Nordland Fylkeskommune v/Kultur- og miljøavdelingen. Midlene til Dks kommer som øremerket tildeling fra staten. For skoleåret 2012/13 er tildelingen til Nordland på kr. 10.020.158. Av dette beløpet skal 2.7 millioner gå til Dks-produksjoner til de videregående skolene i Nordland .

Publisert av Lise Valberg. Sist endret 03.07.2012

Nordland fylkesting har også vedtatt at 50 % av statstilskuddet skal fordeles videre til kommuner som har utarbeidet og vedtatt en egen plan for Dks. Dette er også i tråd med Kulturdepartementets krav til kommunene.

Disse midlene skal kommunene benytte til å gjennomføre egne lokale Dks -planer. Kommunene rapporterer om bruken av midlene til Nordland fylkeskommune en gang i året - ca 20.sept.

Resten av det statlige tilskuddet skal benyttes til kulturproduksjoner. Bl.a. får alle kommuner tilbud om scenekunstforestillinger. Noen får også formidlingstilbud innen visuell kunst, kulturarv, litteratur, film og dans. Og selvfølgelig musikk.

Skolekonsertordningen (Rikskonsertene) inngår i dag som en del av tilbudet i Den kulturelle skolesekken i Nordland. Den kulturelle skolesekken i Nordland kan tilby kunstverksteder til skolene der kunstnerne går inn og arbeider aktivt sammen med elever og lærere. Dette er verksteder med nærmest alle typer kunstuttrykk; billedkunst, skulptur, video, film, musikk eller scenekunst.  

For nærmere informasjon kontakt:  

Leder for Dks Nordland Astrid Arnøy, tel. 75650509 epost: aa@nfk.no 

Produsent Lise Valberg, tel. 75650507 epost: lv@nfk.no 

Formidler/turnelegger videregående skole Malgosia Wroblewska, tel. 75650508, epost: mw@nfk.no

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Samarbeid

padlock