Den kulturelle skolesekken i Nordland

- administreres av Nordland Fylkeskommune v/Kultur og miljøavdelingen. Midlene til Dks kommer som øremerket tildeling fra staten. For skoleåret 2015/16 er tildelingen til Nordland på kr. 11.480.328 Av dette beløpet viderefordeles 4.132.000 millioner til de kommunene i Nordland.

Publisert av Lise Valberg. Sist endret 02.09.2015

Nordland fylkesting har altså vedtatt at 50 % av statstilskuddet skal fordeles videre til kommuner som har utarbeidet og vedtatt en egen plan for Dks. Dette er også i tråd med Kulturdepartementets krav til kommunene.

Disse midlene skal kommunene benytte til å gjennomføre egne lokale Dks -planer. Kommunene rapporterer om bruken av midlene til Nordland fylkeskommune en gang i året - ca 15.januar

Resten av det statlige tilskuddet skal benyttes til kulturproduksjoner. Bl.a. får alle kommuner tilbud om scenekunstforestillinger. Noen får også formidlingstilbud innen visuell kunst, kulturarv, litteratur, film og dans. Og selvfølgelig musikk.

Skolekonsertordningen (Rikskonsertene) inngår i dag som en del av tilbudet i Den kulturelle skolesekken i Nordland. Den kulturelle skolesekken i Nordland kan tilby kunstverksteder til skolene der kunstnerne går inn og arbeider aktivt sammen med elever og lærere. Dette er verksteder med nærmest alle typer kunstuttrykk; billedkunst, skulptur, video, film, musikk eller scenekunst.  

For nærmere informasjon kontakt:  

Produsent Liv-Kari Antonsen, epost: livant@nfk.no

Produsent Lise Valberg, tel. 75650507 epost: lisval@nfk.no

Produsent Børre Birkeland, epost borbir@nfk.no

Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Samarbeid

Login for redigering