”Kulturminner på Sør-Helgeland” behandlet av fylkestinget

Kulturminner på Sør-Helgeland
Kulturminner på Sør-Helgeland

”Kulturminner på Sør-Helgeland – utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner i kommunene Vega, Vevelstad, Brønnøy, Sømna og Bindal” ble behandlet i Komité for kultur og miljø under fylkestinget 5-9. desember, hvor den ble enstemmig vedtatt (FT-sak 185/11).

”Kulturminner på Sør-Helgeland” inneholder 129 kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal og regional verdi i de fem kommunene på Sør-Helgeland. Ut fra en kulturminnefaglig vurdering, og på grunnlag av eksisterende registre samt lokal kunnskap, er det valgt ut viktige kulturminner og kulturmiljøer. Alle de utvalgte kulturminnene er beskrevet med tekst og bilder, samt kartfestet.

At et kulturminne eller kulturmiljø har spesiell regional verdi, betyr at det har verdi ut over det lokale og dermed har verdi for hele Sør-Helgeland. ”Kulturminner på Sør-Helgeland” vil være et nyttig verktøy for kommunene for bedre å kunne avveie hensynet til kulturminnene opp mot andre samfunnshensyn. En viktig målsetting med Regional kulturminneplan for Sør-Helgeland er at den skal øke bevisstgjøringen omkring kulturminner, og være utgangspunkt for å inkludere bruk og vern av kulturminner i samfunnsdebatt og samfunnsutvikling.

”Kulturminner på Sør-Helgeland” inneholder et bredt utvalg kulturminner som er betydningsfulle kilder til kunnskap om regionens historie og som er viktige identitetsskapende elementer i regionen.

Blant de mangfoldige kulturminnene som er omtalt er: steinalderboplasser, bergkunst, gravfelt med gravrøyser og gravhauger fra bronse- og jernalder, fangstgropanlegg, nausttufter og båtstøer, kirker og kirkegårder, gamle veifar og båtdrag, større gårdsmiljøer og mindre fiskebondegårder og husmannsplasser, egg- og dunvær, handelssteder og markedsplass, bruer, tyske kystfort, steinbrudd, samfunnshus, skolebygninger og sykestue.

Les mer: Kulturminner på Helgeland (PDF, 9 MB)

Publisert av Rita Bogholm Engen. Ansvarlig Ruth Tove Trang. Sist endret 16.12.2011
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering