Mellomåsen skolesenter

«Likeverd – raushet – fellesskap»
Mellomåsen Skolesenter skal være en VI-skole med fokus på et skolemiljø preget av gode relasjoner, respekt, omsorg, ærlighet, kunnskap og kompetanse​
Skolens pedagogiske forankring handler om de felles verdier, holdninger, virkelighetsoppfatning og kunnskapssyn vi har​
Skolen er inngangsport til samfunnsaktivt og godt voksenliv for våre elever
 
I vårt pedagogiske arbeid legger vi vekt på:
 • Profesjonalitet og kvalitet​
 • Eleven i sentrum​
 • Det viktige «første møte» - relasjon​
 • Representere det friske​ i elevens hverdag
 • Mestring og utvikling på individnivå​
 • Inkluderende fellesskap ​
 

Mellomåsen Skolesenter sitt hovedoppdrag, er å ivareta skolegangen til pasienter ved Nordlandssykehuset i Bodø og ved Valnesfjord Helsesportsenter.

Udir-6-2014 beskriver intensjonen med Institusjonsopplæringen slik:  

Det er et mål at alle elever og lærlinger som er i stand til det skal fullføre videregående opplæring med dokumentert studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Opplæringen er viktig for å bidra til at barn og unge mestrer sine liv og videreutvikler egne ressurser.

 

Det er derfor viktig å ha god kontakt med eleven og dennes foreldre og at det opprettes et godt samarbeid om elevens opplæring.

 

Alle våre elever i aldersgruppen 6 – 19 år, har enten flere korte eller noen lange opphold i helseinstitusjon. De færreste har mulighet til å delta i undervisning i sin klasse på hjemskolen, enten på grunn av avstand eller på grunn av behandling.

Stort fravær fra skolen, vet vi er en av årsakene til at mange ikke gjennomfører videregående skole.

Vi vet også at mange av elevene våre med helserelatert fravær, også har helserelaterte utfordringer når de er på skolen.

Skolen har som mål å gi godt og tilpasset skoleopphold mens eleven er hos oss. Ved behov, kan vi bidra med råd og veiledning for bedre tilrettelegging i skolehverdagen når eleven returnerer til sin hjemskole.

Skolen gir hvert år et helårs skoletilbud til ca 25 unge voksne i alderen 19 til 30(+) år. Dette er en gruppe elever som på grunn av helseproblemer ikke har fullført videregående skole. Alle våre helårselever har en behandlingsmessig tilknytting til voksenpsykiatrien. 

 

Skolens arbeid bygger på mandat gitt i

 • Opplæringsloven
 • Læreplanen med forskrifter
 • Udir-6-2014
 • Folkehelseloven
 • Barnekonvensjonen
 • Nordland Fylkeskommunes plan for skoleutvikling, Bedre Læring.

Sist endret 19.02.2017
Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Ellen Signora Tinnan
Rektor