Kultursekken_2014-1 Forside .jpg
(03.06.2014)

Mange nye og spennende produksjoner er klar for turnè til høsten og våren, klikk deg inn i vår digitale katalog og les mer om programmet for Den kulturelle skolesekken i Nordland skoleåret 2014/15

 

Hild Marit Olsen
(29.07.2014)

 

Nordland fylkeskommune har for skoleåret 2014/15 mottatt kr. 11 626 740 som skal gå til Den kulturelle skolesekken (DKS). Av dette beløpet har kulturdepartementet bestemt at 8 millioner skal brukes i grunnskolen, mens resterende skal brukes i videregående skole. Av de 8 millionene viderefordeler Nordland fylkeskommune hele 5 millioner til kommunene i Nordland.

- Nordland fylkeskommune har i alle år viderefordelt en betydelig del av statstilskuddet til kommunene våre, sier Hild - Marit Olsen, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse,

Filmfest Salten.jpg
(27.06.2014)

Filmfest Salten og Kippermoen skole vant gullsekken og 100 000 kroner hver. 

Samba logo.png
(18.06.2014)

18. -19. november inviterer Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Universitetet i Nordland til stor nasjonal konferanse i Bodø.

Å tegne er å se, Dønna 2014.jpg
(27.05.2014)

 

 

Nylig hadde elever ved Løkta skole og Dønna barne og ungdomsskole besøk av kunstneren Grethe Hald og kunstpedagogen Kristin Risan. Gjennom Den kulturelle skolesekken fikk elevene erfaring med både blindtegning og det å lage selvportrett. Her er rapporten fra 4 dagers arbeid sammen med profesjonelle utøvere. Det blir det også mange Trollfjell på Helgeland - bilder av!

JAKTEN~1.JPG
(16.05.2014)

23 elever ved 10.trinn ved Herøy skole har gjennom Den kulturelle skolesekken i tre dager jobbet sammen med profesjonelle filmfolk; Tor Arne Sandnes og Håvard Nystad.  Det ble det selvsagt filmer av!

Filmfest Salten
(12.05.2014)

Så skjedde det igjen; Nordland har kommet til finalen i Gullsekken 2014.

Workshop med billedkunstner Anita Jakobsen
(30.04.2014)

 

Den såkalte Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen som ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet august 2013, la i forrige uke frem sine 10 råd for en bedre koordinering og samlet innsats for kunst og kultur i opplæringen. Nå skal statsrådene i de to departementene se på rådene de har fått overlevert. I mellomtiden går allerede diskusjonen. Blant anner foreslår Ekspertgruppa at Nasjonalt senter for Kunst og Kultur som i dag ligger ved Universitetet i Nordland skal flyttes til Høgskolen i Oslo, og at et nytt senter skal ha et overordnet koordinerend ansvar for både Den kulturelle skolesekken og Kulturskolevirksomheten.

Higher Ground
(24.04.2014)

 

 Nordnorsk Kunstmuseum kommer til Mo i Rana med en kunstutstilling «Higher Ground». Utstillingen formidles gjennom Den kulturelle skolesekken til ungdomsskole og videregåendeskoleelever i Rana kommune i ukene 18 og 19.

 

Kristin Risan utenfor Slottet.jpg
(08.04.2014)

Kristin Risan er en av Nord - Norges største kulturformidlere og brobyggere som gjennom sin innsats over flere tiår har bidratt til ny kunnskap og forståelse mellom miljøer og mennesker med ulikt kulturell bakgrunn og ståsted i Nord - Norge. For dette arbeidet har hun nå fått Kongens fortjenestmedalje!

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Finn produksjoner fra Den kulturelle skolesekken i Nordland