Ut på tur, aldri sur

Fotograf: Ukjent
fotograf Ukjent

Friluftsmidlene 2009 er fordelt

-Stimulering til økt friluftsliv er et av de enkleste og minst kostnadskrevende tiltak innenfor området fysisk aktivitet vi har for å aktivisere flest mulig av fylkets befolkning, sier fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord

Fylkesråden fordelte forleden kroner 1.180.030,- til frivillige lag og foreninger samt interkommunale friluftsråd og andre regionale organisasjoner. Totalt kom det inn 104 søknader med en søknadssum på 5 millioner kroner.

Det er gledelig at det fortsatt en så stor interesse og  sterk fokus på friluftsliv, sier fylkesråden og viser bla til årets 3/7 topptur i Bodø der det ble satt deltakerrekord på nesten 4.500 deltakere. Dette viser at friluftsliv og naturopplevelse er den aktivitetsformen de aller fleste foretrekker. 

Nordland fylkeskommune deler årlig ut midler til motivering, stimulering, aktivitets- og tilretteleggingstiltak til friluftsliv gjennom denne ordningen.

I samsvar med vedtak i fylkesrådsak 27/2000; Delegasjon av fullmakt til den enkelte fylkesråd, innvilger fylkesråden for kultur- og miljø følgende tilskudd fra kostnadssted 500 80000 4735.

I samsvar med fylkesrådssak 29/03 bevilger fylkesråden for kultur og miljø følgende tilskudd fra kostnadssted 500 80000 1 4711.

 

Søker

Kommune

Tiltak

Tilskudd

NJFF - Nordland

Nordland

Villmarkscampen i Beiarn 2009

100 000

Nordland 4H

Nordland

Arrangering av skikke- og bålvettkurs for 5. Klasser i flere kommuner på Helgeland. Samarbeid med Helgeland Skogselskap.

20 000

Stiftelsen Nordland Nasjonalparksentyer

Nordland

Oppgradere deler av uteområde (Roparneset) i for hold til universell utforming.

60 000

Totalt fylkesdekkende org

 

 

180 000

Tverlandet Lokalutvalg

Bodø

Nytt stisystem knyttet til ny gangbru over ny RV 17

50 000

Bodin 4H gård

Bodø

Sommerklubb for barn i alderen 6 - 15 år - tema er friluftsliv og kosthold.

10 000

Beiarn grotteklubb

Beiarn

Sikring av bru i Rønnalihølet i Gråttådalen. Grotta er lett tilgjengelig og kan besøkes uten ledsger.

10 000

Beiarn grotteklubb

Beiarn

tilrettelegging, rydding av skog samt info om geologisk utvikling i området.

5 500

BOT

Bodø

Utgivelse av jubileumsårbok i forbindelse med BOT`s 120 årsdag.

20 000

BOT

Bodø

"Opptur 2009" for 8. klassetrinn i Bodø. Knyttet til 7 toppturen.

20 000

BOT

Bodø

"Seniorsatsing" - organisering og gjennomføreing av friluftslivsaktiviteter for +60

20 000

Meløy Grendeutvalg

Meløy

Utbedring og forbedring av turstti til/ved Fjellheim

20 000

Fauske utvikling & næring KF

Fauske

Tilskudd til stier med historie - et trivselsprosjekt

75 000

Gildeskål kommune

Gildeskål

BaseCamp Salten 2009

20 000

Gunnhild Hansen - Marianne Ellingsen

Steigen

Tilretteleggging for friluftsliv rundt Nonsvatnet og Rundvatnet i form av info, bruer og klopping

15 000

Hamarøy kommune

Hamarøy

Etablering av Kalstadmarka natur- og kultursti - tilknyttet Hamsunsentret

40 000

Lakså grunneierlag

Fauske

Etablering av ny bru over Laksåga (Sulithjelmavassdraget)

8 000

Mellombygda barnehage

Hamarøy

"Mattørkingprosjekt" - sanking av råvarer i naturen og konserver råvarene gjennom tørkeprosesser.

4 000

Storvatn  Hytteforening

Saltdal

Etablering av bru over elv i Evenesdal. Mye brukt friluftsområde.

20 000

Saltdal kommune

Saltdal

Gjennomføre kurs i spor og sportegn for 8. klassene på Rognan, i regi av DKS.

5 000

Salten naturlag

Bodø

Turer i Bodø og Saltenkommunene med ulike tema som botanikk, geologi, fugle- dyreliv i fjæra, sopp- og nyttevekster m.m.

5 000

Statskog SF Region Salten

Salten

Etablering av ny P-plass ved Hellarmovatn i Fauske med vekt på universell utfoming.

30 000

Storvika oppvekstsenter, avd Barnehage

Gildeskål

Innkjøp av div friluftsutstyr til gjennomføring av prosjektet "Ut er In"

10 000

Tverlandet skole

 Bodø

Tilskudd til transport av 9. Trinn ved skolen til Sulis for en 3 dagers friluftslivskurs.

10 000

Totalt Midt-fylket

 

 

397 500

Bø kystlag

Etablering av natur- og kultursti på Litløy i Bø.

30 000

Bø kommune

Infobrosjyrer for eventyrturer i Bø

30 000

Andøy kommune

Andøy

Ferietilbud for barn mellom 9 -13 år. Forsøker med samarbeid med andre Vesteråslkommuner.

14 000

Fisknes Vel/Fisknes småbåtforening

Andøy

Tilretelegging og rydding , grøfting, reparasjon av steinbruer m.m på "gamlevegen" til Fiskenes.

30 000

Øksnes kommune

Øksnes

Ferieklubb for barn og unge. Rettet mot 1. - 7. klasse, friluftslivsrelatert og i nærmiljøet. To ukers varighet.

15 000

Øksnes kommune

Øksnes

Friluftsgruppe for barne i 1. - 5. Klasse,  friluftslivsrelatert og i nærmiljøet. 2 timer i 7 uker.

10 000

Vassdal Grunneierlag, Bygdeutval

Narvik

Tilrettelegging for fritidsfiske - båtutsettingsplass/parkeringsplass ved Hartvikvatnet i Bjerkvik

10 000

Hadsel kommune, IBOS

Hadsel

Friluftsliv som integreringsarena for flyktninger. Samarbeid med Vesterålen friluftsråd.

30 000

Narvik og omeng turistforening

Narvik

Brannsikringstiltak på NOTs 26 hytter.

20 000

Narvik og omeng turistforening

Narvik

Turprogram 2009 - produksjon, trykking og distribusjon.

15 000

Narvik og omeng turistforening

Narvik

Friluftsliv for funksjonshemmede - tur til Fjellbuhytta

6 000

Vesterålen turlag

Vesterålen

"På sporet etter tipp-tipp-tippene" - et kulturhistorisk friluftslivsprosjekt for barn og unge.

15 000

Totalt Nord-fylket

 

 

225 000

Polarsirkelen friluftsråd

Helgeland

Innkjøp av kart og kompass til opplæring og bruk i grunnskolen.

30 000

Polarsirkelen friluftsråd

Helgeland

Basecamp på Bredek 2009

25 000

Polarsirkelen friluftsråd

Helgeland

Seminar om båtbygging og robåtbruk som aktivitet.

20 000

Tot. Polarsirkelen

Helgeland

 

75 000

Salten friluftsråd

Salten

Innkjøp av varmesøkende registreringsutstyr i forbindelse med prosjektet "Stimuli"

50 000

Salten friluftsråd

Salten

Produksjon av turkart for Barnas Nasjonalpark.

40 000

Tot. Salten

Salten

 

90 000

Ofoten friluftsråd

Ofoten

Kompletering av utstyrsbank i form av lavoo, klatresko, kompass m.m.

24 000

Ofoten friluftsråd

Ofoten

BaseCamp vinter 2009 - 4 dagers vinterleir for ungdom 13 - 16 år. Samarbeid med HiN.

30 000

Ofoten friluftsråd

Ofoten

Gammeprosjekt i forbindelse med prosjektet "Lærende nettverk for friluftsliv".

25 000

Ofoten friluftsråd

Ofoten

"Til fjells med fiolin" - friluftslivstiltak rettet mot eldre. I samarbeid med Aktivitetssenter for eldre.

10 000

Tot. Ofoten friluftsråd

Ofoten

 

89 000

Vesterålen friluftsråd

Vesterålen

BaseCamp Vesterålen 2009 -

25 000

Vesterålen friluftsråd

Vesterålen

Kleiva Lekene 2009. Vinteraktivitetsdag for funksjonshemmede i Vesterålen.

10 000

Tot. Vesterålen

Vesterålen

 

35 000

Totalt Friluftsråd

 

 

200 000

Bleikvassli skole

Hemnes

Div utstyr til læring i friluft.

12 000

Hemnes sentralskole

Hemnes

"Prosjektet "Vekst gjennom mestring" - fysisk aktivitet, friluftsliv og læring

10 000

Hauknes skole

Rana

Innkjøp av lavvo i forbindelse med skolens satsing på uteskole/friluftsliv. Deltar i prosjektet "Levende nettverk i friluftsliv".

20 000

Ura skole/FAU

Alstahaug

Etablering av gapahuk i nærmiljøet ved skolen. Plassert i tilknytning til tursti for allmennheten.

15 000

Torgar grendelag

Brønnøy

Tilrettelegging av Torgvatnan friluftsområde med badeplass, fiskemuligheter, rasteplass m.m.

10 000

Hattfjelldal skole - 8. Klasse

Hattfjelldal

Restaurering av Småholmanløa Unkervatnet, rydding av kulturlandskap, skilting m.m. Arbeidet utføres av skoleelever.

10 000

Stavassdalens venner

Grane

Etablering av universelt utformet utedo i tilknytning til Stavassgården.

35 530

Rødøy kommune - Psykisk helse

Rødøy

Videreføring og videreutvikling av Camp Gjerøy. For alle 5. og 6. klassinger i Rødøy.

25 000

Jektvik skole

Rødøy

Utbedring av skolens uteområde med særlig vekt på akebakken. Brukes mye utenom skoletid.

7 000

Alstahaug kommune

Alstahaug

Tilrettelegge for friluftslivsaktiviteter for ungdom i HALD kommunene - div aktiviteter og nettverksbygging.

10 000

Alstahaug kommune

Alstahaug

Tilrettelegging av natursti for barneskolene - planlagt og tilrettelagt av elever ved videregående.

3 000

Alteren skole

Rana

Deltar i Robåtprosjektet i regi av Polarsirkelen friluftsråd - søker div utstyr til tilknytning til prosjektet.

2 000

Alteren skole

Rana

Innkjøp av "Den matematiske skolesekken" - som inneholder materiell til mer enn 150 opplegg og aktiviteter samt utstyr som trengs til pedagogisk gjennomføring av uteskole.

4 000

Alteren skole

Rana

Etablering av gapahuk ved rasteplass/start for kulturløype i Altermark. Tiltaket er et ledd i MLL (Med landsdelen som læremiddel)

4 000

Alstahaug kommune

Alstahaug

Tilrettelegging av friluftslivaktiviteter for utviklingshemmede.

10 000

Totalt Sør-fylket

 

 

177 530

TOT.

 

 

1 180 030

Publisert av Bjørn Are Melvik. Sist endret 11.06.2009


Abonner på vårt nyhetsbrev

Navn
E-post
Velg ditt abonnement
 Innovasjonspolitikk
 Kulturminner i Nordland
 Nyhetsbrev Nfk
 Plan og miljø

 
Login for redigering