Fylkestingets 2. samling i 2012, 16. - 19 april 2012


 
Mandag 16. april
  Fylkestingets åpning

  Ungdommens fylkesting har ordet v/ Remi André Slotterøy

  Ordfører i Fauske Siv Anita Johnsen Brekke, samt musikkinnslag "Slusk"

  Elev og lærlingombud Karine Johansen

  Nordland fylkes eldreråd v/leder Kari Sletten

  Kulturinnslag
 
Tirsdag 17. april
  Fylkesrådsleder Odd Eriksen: Om den økonomiske utviklinga i Nordland

  Debatt

  Orientering fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede

  Spontanspørretimen, interpellasjoner, spørsmål
 
 
Onsdag 18. april
  Temadag

  Statens Vegvesen v/ Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

  Kystverket v/ Seniorrådgiver Tor Vidar Olsen

  Avinor v/ Distriktssjef Barry Larsen

  Jernbaneverket v/ Faggruppeleder utvikling Lise Nyvold

  Trafikksikkerhet v/ Leder av ulykkesanalysegruppe Roar Olsen

  Samferdsel i Nordland v/ Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo 

  Interpellasjoner

  Spørsmål

  Uttallelser fra Fylkestinget


  Saksbehandling:
 

Saksnr.Sakstittel
026/12Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende oversendte forslag og uttalelser
027/12Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget
028/12Melding om vedtak etter kommunelovens § 13
029/12Kontrollutvalgets årsmelding 2011
030/12Forslag om fredning av den gamle Shellstasjonen, Mosjøen, Vefsn kommune
031/12Fv. 888 - bru over Morfjorden i Hadsel kommune. Endrede forutsetninger
032/12Gang- og sykkelveger langs gamle fylkesveger i Nordland. Omklassifisering fra kommunal veg til fylkesveg
033/12Nedlegging av del av fv. 166 ved Herøy maritime næringspark på Hestøya, Herøy kommune
034/12Kommunale næringsfond - fordeling 2012
035/12Orientering om Ungdommens fylkestings vedtatte tiltaksplan
036/12Nordland fylkes eldreråd - årsmelding 2011
037/12Elev- og lærlingombudet Årsmelding 2011

 

038/12Melding om sykefravær 2011 i Nordland fylkeskommune
039/12Høring - NOU 2012:2 Europautredningen Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU
040/12Høring - bygging av Kalvvatnan vindkraftverk - Bindal kommune
041/12Høring - bygging av Mosjøen vindkraftverk - Vefsn og Grane kommuner
042/12Høring - For en neve dollar mer - evalueringsrapport regionale filmfond
043/12Nasjonal digital læringsarena, NDLA - Godkjenning av vedtektsendringer for samarbeidet
044/12Organisatorisk gjennomgang av utdanningssektoren i Nordland fylkeskommune
045/12Yrkesopplæringsnemnda - årsmelding 2011
046/12Overordnet strategi fornybar energi og miljøteknologi
047/12Høring - Konseptvalgutredning - KVU E10/RV 85 Evenes-Sortland
048/12Elevenes fremtidige utdanning og yrkesvalg - utvikling av tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland
049/12Samarbeidsavtale med Sametinget om bruken av tospråklighetsmidlene 2012-2014

 

050/12Høring - Konseptvalgutredning - KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen
051/12Høring - bygging av Sørfjord vindkraftverk - Tysfjord kommune
052/12Høring - bygging av Skogvatnet vindkraftverk - Tysfjord kommune
053/12Høring - forslag til endringer i tobakkskadelov
054/12Søknad om fritak som fylkestingsrepresentant - Marianne Opdal
055/12Høring - søknad om bygging av Jotind 1 og Jotind 2 kraftverk - Tjeldsund kommune
056/12Valg av leder og nestleder i klagenemndaPublisert av Thor-Wiggo Skille. Sist endret 09.05.2012
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering