Nettskolen i Nordland

webtop_NiN_2.png - Klikk for stort bilde

Nettskolen i Nordland ble vedtatt etablert i fylkestingsak 129/12 og ble satt i drift fra og med 1. august 2014.

Nettskolen i Nordland tilbyr nettstøttet opplæring innen flere fag. Siden starten av Den Åpne Skolen (nå Nettskolen i Nordland) i 1998 har vi utviklet tilbudet til å omfatte flere fellesfag og programfag på videregående nivå.

Se våre fagtilbud her

Den Virtuelle Matematikkskolen (DVM)

DVM er et prosjekt i regi av Senter for IKT i utdanningen, der ungdomsskoleelever gis mulighet til å ta Matematikk 1T (Vg1) via et nettbasert og fleksibelt undervisningsopplegg. Nettskolen i Nordland er leverandør av DVM for ungdomsskoleelever i Nordland fylke.
 

Klikk her for mer informasjon om DVM og påmelding for skoleåret 2016/17.

 

Om Nettskolen i Nordland

Gjennom Nettskolen i Nordland har Nordland fylkeskommune utviklet et svært fleksibelt og brukervennlig tilbud for personer som har behov for opplæring og som samtidig er avhengig av å bo hjemme, delta i arbeidslivet og i sosiale og samfunnsmessige aktiviteter i nærmiljøet.

 

Primært er dette tilbudet tenkt å gi innbyggerne i Nordland et godt og tilpasset opplæringstilbud via internett, men personer fra andre fylkeskommuner kan også søke om å delta forutsatt ledig kapasitet. De aller fleste deltakerne er voksne med eller uten rett til videregående opplæring, men det gis også tilbud til lærlinger, ungdom i Oppfølgingstjenesten (OT) og andre med særskilte behov. På sikt vil det også komme flere tilbud til elever med ungdomsrett.

 

Se også Nettskolen i Nordland på Facebook!

Publisert av Geir Hareide Hansen. Sist endret 09.02.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Geir Hareide Hansen
Leder Nettskolen i Nordland
Kjell Mørk
Rådgiver nettundervisning
Ketil  Sivertsen
Nettskolen i Nordland - Dokumentasjon
Ofte Stilte Spørsmål
Mer informasjon