005741_Arne Sklett Larsen_BL-GK_Gildeskaal.jpg

Fylkesrådet bevilger 2,4 millioner kroner til stimuleringsmidler for forskning og utvikling i Nordland.

 

Langsteinen 1.jpg

Riksantikvaren har bevilget et tilskudd på 100 000 kroner til et forprosjekt for å synliggjøre Langsteinen i Steigen.

 

Frivilligprisen 2014, Hild-Marit Olsen og Olav Mastervik.jpg

Bleikvassli bygdelag fikk Frivillighetsprisen 2014 i Nordland.

 

 
padlock