Det inviteres herved til møte med tema Forskning, teknologisk utvikling og innovasjon i Bodø 21. august 2014.

Aust-Lofoten vdg021.usm.jpg

Etter andre inntaksrunde har alle elever med ungdomsrett til videregående i skole i Nordland fått tilbud om plass. 

ak.jpg

I år deltar Arena Nordland med ni bedrifter på Nor-Fishing 2014, som avvikles i perioden 19.-22. august.

 

 
padlock