hmo.jpg

I dag og i morgen møtes alle folkehelsekoordinatorene i Nordland. Fylkesråd Hild-Marit Olsen (Ap) innledet med en presentasjon hvor hun dro fram utfordringene og mulighetene i folkehelsearbeidet i Nordland. Hun dro frem sosial ulikhet i helse som ei av de store utfordringene. 

steen_sabban.jpg

Fylkesordfører Sonja A. Steen åpnet i dag Eurodyssey 2014 i Valencia, på vegne av Assembly of European Regions (AER). 

dscn0980_460x345.jpg

 

4. og 5. november avholder Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)-nettverket sitt årlige forum. I år er forumet lagt til Bodø, og Nordland fykeskommune sammen med Nord-Norges Europakontor er ansvarlige for  årets arrangement. 

 
padlock