002447_Ernst Furuhatt_www.nordnorge.com_Bodoe.jpg

Nordland fylkeskommune arrangerer kulturnæringskonferansen "Kulturreisen - opplev Nordland!" 29.-30.oktober i Bodø. 

_DSC2882.jpg

Nordland trenger bedre rammebetingelser og økt nyskaping. Nå kommer ny strategi fra fylkesrådet.

Friluftslivsfag_210.jpg

Bidrar med 75 000 kroner til pilotprosjekt som utvikler et årlig friluftsrettet idrettstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 

 
padlock