Hos-tannlegen

Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland har tannlegevakt følgende dager og steder: 

Her undertegnes samarbeidsavtalen

Statsskog og Nordland fylkeskommune viderefører samarbeidsavtale.

GLADE VINNERE I GLASSHUSET.JPG

 

Fylkesrådet foreslår 15,2 millioner kr. til kommunale næringsfond for 2015

 
padlock