Ansattoversikt


Fylkestingets kontor - Medvirkning

Ansatte i avdelingen Medvirkning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder Ungdommens fylkesråd (UFR) 907 14 693
Assistent
Elev- og lærlingombud 75 65 07 07 901 01 044
Rådgiver Nordland fylkes eldreråd 75 65 04 14 975 23 570
Tone-Lise Fische
Rådgiver ungdomsmedvirkning 75 65 04 83 934 16 075
Mobbeombud 75 65 04 86 911 24 236
Fylkestingets kontor, koordinator medvirkning. 75 65 04 80 993 37 666
Åshild Opøyen
Rådgiver, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland (RLF) 75 65 04 15 478 19 294