Ansattoversikt


Samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
konstituert Forvaltningssjef 75 65 03 17 954 93 051

Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og regional utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
konstituert Forvaltningssjef 75 65 03 17 954 93 051

Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling - Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
konstituert Forvaltningssjef 75 65 03 17 954 93 051