Ansattoversikt


Næring og regional utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og regional utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder faggruppe fiskeri og havbruk 75 65 03 43 995 37 801

Næring og regional utvikling - Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder faggruppe fiskeri og havbruk 75 65 03 43 995 37 801