Ansattoversikt


Bibliotek og kulturformidling

Ansatte i avdelingen Bibliotek og kulturformidling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomi- og personalleder 75 65 07 74 901 99 985

Bibliotek og kulturformidling - Narvik fylkesbibliotek

Ansatte i avdelingen Narvik fylkesbibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomi- og personalleder 75 65 07 74 901 99 985

Bibliotek og kulturformidling - Rana fylkesbibliotek

Ansatte i avdelingen Rana fylkesbibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomi- og personalleder 75 65 07 74 901 99 985

Nordland fylkesbibliotek

Ansatte i avdelingen Nordland fylkesbibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomi- og personalleder 75 65 07 74 901 99 985