Ansattoversikt


Bibliotek og kulturformidling

Ansatte i avdelingen Bibliotek og kulturformidling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-rådgiver 75 65 07 76 951 69 693

Nordland fylkesbibliotek

Ansatte i avdelingen Nordland fylkesbibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-rådgiver 75 65 07 76 951 69 693