Ansattoversikt


Bibliotek og kulturformidling

Ansatte i avdelingen Bibliotek og kulturformidling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkesbiblioteksjef 75 65 07 82 957 59 927

Kulturavdelingen

Ansatte i avdelingen Kulturavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkesbiblioteksjef 75 65 07 82 957 59 927

Nordland fylkesbibliotek

Ansatte i avdelingen Nordland fylkesbibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkesbiblioteksjef 75 65 07 82 957 59 927