Ansattoversikt


Aust-Lofoten videregående skole

Ansatte i avdelingen Aust-Lofoten videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 75 65 50 62 909 53 782

Ledelse

Ansatte i avdelingen Ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 75 65 50 62 909 53 782

Undervisningspersonell

Ansatte i avdelingen Undervisningspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 75 65 50 62 909 53 782