Ansattoversikt


Aust-Lofoten videregående skole

Ansatte i avdelingen Aust-Lofoten videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 75 65 50 55 990 13 826

Ledelse

Ansatte i avdelingen Ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 75 65 50 55 990 13 826

Undervisningspersonell

Ansatte i avdelingen Undervisningspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 75 65 50 55 990 13 826