Ansattoversikt


Aust-Lofoten videregående skole

Ansatte i avdelingen Aust-Lofoten videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 75 65 50 60 915 60 249

Ledelse

Ansatte i avdelingen Ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 75 65 50 60 915 60 249

Undervisningspersonell

Ansatte i avdelingen Undervisningspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 75 65 50 60 915 60 249