Ansattoversikt


Aust-Lofoten videregående skole

Ansatte i avdelingen Aust-Lofoten videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rektor 75 65 51 02 950 68 122

Ledelse

Ansatte i avdelingen Ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rektor 75 65 51 02 950 68 122

Undervisningspersonell

Ansatte i avdelingen Undervisningspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rektor 75 65 51 02 950 68 122