Ansattoversikt


Aust-Lofoten videregående skole

Ansatte i avdelingen Aust-Lofoten videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 75 65 51 44 476 42 680

Ledelse

Ansatte i avdelingen Ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 75 65 51 44 476 42 680

Undervisningspersonell

Ansatte i avdelingen Undervisningspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 75 65 51 44 476 42 680