Ansattoversikt


Aust-Lofoten videregående skole

Ansatte i avdelingen Aust-Lofoten videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 51 03 938 54 528

Undervisningspersonell

Ansatte i avdelingen Undervisningspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 51 03 938 54 528