Ansattoversikt


Aust-Lofoten videregående skole

Ansatte i avdelingen Aust-Lofoten videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Minoritetsrådgiver 413 54 244

Elevtjeneste

Ansatte i avdelingen Elevtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Minoritetsrådgiver 413 54 244

Undervisningspersonell

Ansatte i avdelingen Undervisningspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Minoritetsrådgiver 413 54 244