Ansattoversikt


Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og regional utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver 75 65 03 08 952 72 765

Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling - Samfunn

Ansatte i avdelingen Samfunn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver 75 65 03 08 952 72 765