Ansattoversikt


Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og regional utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
seniorrådgiver 75 65 03 14 450 25 372

Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling - Samfunn

Ansatte i avdelingen Samfunn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
seniorrådgiver 75 65 03 14 450 25 372