Ansattoversikt


Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og regional utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 42 410 79 105

Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling - Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 42 410 79 105