Ansattoversikt


Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og regional utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
seniorrådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 38 970 52 148

Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling - Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
seniorrådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 38 970 52 148