Ansattoversikt


Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og regional utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senior rådgiver 75 65 03 67 951 92 610

Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling - Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senior rådgiver 75 65 03 67 951 92 610