Ansattoversikt


Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og regional utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialrådgiver 75 65 03 15 908 45 534

Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling - Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialrådgiver 75 65 03 15 908 45 534