Ansattoversikt


Samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleder næring 75 65 03 53 906 83 511

Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og regional utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleder næring 75 65 03 53 906 83 511

Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling - Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleder næring 75 65 03 53 906 83 511