Ansattoversikt


Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og regional utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 01 68 75 65 01 68

Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling - Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 01 68 75 65 01 68