Ansattoversikt


Utdanning og kompetanse

Ansatte i avdelingen Utdanning og kompetanse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleder. Fag- og yrkesopplæring 75 65 02 19 901 93 265

Utdanning og kompetanse - Fag og yrkesopplæring

Ansatte i avdelingen Fag og yrkesopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleder. Fag- og yrkesopplæring 75 65 02 19 901 93 265

Utdanning og kompetanse - Utdanningsavdelingen alle

Ansatte i avdelingen Utdanningsavdelingen alle
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleder. Fag- og yrkesopplæring 75 65 02 19 901 93 265