Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland - MoFI og VRI Nordland

Programmet «Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)», skal arbeide for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i hele landet.

MoFI er et 3-årig prosjekt i perioden 2017-2019, og Nordland fylkeskommune sin regionale satsing i FORREGION. Prosjektet er en videreføring av satsingen Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI). Målet er å bidra til økt nyskaping og teknologiutvikling gjennom forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland.

Følgende virkemidler er lagt inn i den regionale satsingen:

Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet er Kunnskapsparken Helgeland. Kontaktinformasjon til prosjektleder finnes i menyen til høyre.

 

VRI-programmet er nå avsluttet. Historikk som forteller om VRI-satsingen finner du også på denne siden. Mer informasjon kommer om den nye satsingen MoFI - nettsiden er under utarbeidelse.

 

 

Vi har laget et magasin som forteller om erfaringene med Virkemidler for regional FoU og innovasjon, og en kort film om betydningen av VRI. Klikk på bildene over.

Bjørn Bergan
Nordland har en visjon om å bli ledende innen fornybar energi, og forskning rettet mot utvikling av nye fornybare energikilder er et prioritert område. Hovedmålene for VRI Ny fornybar energi er; Solenergi, Bioenergi, Småkraft og Havkraft.
Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Monica  Paulsen
Prosjektleder