Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland - MoFI og VRI Nordland

Programmet «Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)», skal arbeide for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i hele landet.

MoFI er et 3-årig prosjekt i perioden 2017-2019, og Nordland fylkeskommune sin regionale satsing i FORREGION. Prosjektet er en videreføring av satsingen Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI). Målet er å bidra til økt nyskaping og teknologiutvikling gjennom forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland.

Følgende virkemidler er lagt inn i den regionale satsingen:

Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet er Kunnskapsparken Helgeland. Kontaktinformasjon til prosjektleder finnes i menyen til høyre.

 

VRI-programmet er nå avsluttet. Historikk som forteller om VRI-satsingen finner du også på denne siden. Mer informasjon kommer om den nye satsingen MoFI - nettsiden er under utarbeidelse.

 

 

Vi har laget et magasin som forteller om erfaringene med Virkemidler for regional FoU og innovasjon, og en kort film om betydningen av VRI. Klikk på bildene over.

Havsalat. Daniel Fonn Aluwini.

Selskapet Arctic Seaweed Aluwini har satt i gang et forskningsprosjekt på algeproduksjon, mens Andfjord AS jobber med et forprosjekt for å avdekke flaskehalser/utfordringer for å lykkes i å etablere et landbasert akvakulturanlegg i Andøy. Begge prosjektene støttes av VRI.

 

Klyngeseminar 20. februar 2016

I februar 2016 arrangerte Nordland Fylkeskommune og Innovasjon Norge et seminar for næringsklynger i Nordland. Erfaringen fra seminaret var så bra at Klyngeforum Nord ser dagens lys. 

Nye kompetansemeglere 2016

Nordland har fått flere nye kompetansemeglere i 2016.

Inger Wassmo, BioVivo og Kjell Korsnes, Nord universitet

En bioteknologibedrift er under oppbygging i Bodø. I 2016 har forsker Kjetil Korsnes halvparten av lønnen sin fra VRI mobilitetsmidler. Daglig leder Inger Wassmo tror det vil få stor betydning for selskapets utvikling.

Elisabet Ljunggren, Nordlandsforskning

 

Matnettverk gjør lokal mat synlig og tilgjengelig. - For et matnettverk er det viktig å være tilknyttet et regionalt kompetansemiljø. Det er erfaringen fra LofotenMat, og et godt råd til andre, sier forsker Elisabet Ljunggren i Nordlandsforskning. 

Prosjektet FoU-løft Helgeland har identifisert to områder som har stor relevans for industrien i regionen, og som dermed kan danne et faglig grunnlag for en varig etablering av SINTEF på Helgeland – sirkulær økonomi og framtidens produksjon. 

olje og gassklynge IN

 

Olje- og gassklynge Helgeland vil bli en av landets ledende leverandørklynger og har fått innpass i Arena-programmet. Nordland fylkeskommune betrakter klynger som et verktøy for utvikling og innovasjon. - Uten VRI, ingen olje- og gassklynge, sier Bjørn Audun Risøy.

Reiselivslunsj Novadis - fesk og potades

Mat er viktig - også for reisende, som gjerne vil «smake på» stedet de besøker. - Det finnes svært lite forskning om sjømat i reiselivssammenheng. Det vil vi gjøre noe med! sier forskningsleder Elisabet Ljunggren på Nordlandsforskning. Hun er bekymret for tilgangen på lokalprodusert mat.

Forsker 024.JPG

Fylkesrådet bevilger 960 000 kroner for å hjelpe Universitetet i Nordland til å oppnå status som «Senter for fremragende forskning» innen fagområdene genomikk og regnskap/økonomistyring.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Monica  Paulsen
Prosjektleder