Cookie Consent by TermsFeed Seminar om rusforebyggende arbeid i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Seminar om rusforebyggende arbeid i Nordland

For å lykkes med å skape et samfunn som fremmer psykisk helse og livskvalitet er det nødvendig å legge vekt på forhold i omgivelsene som fremmer mestring, tilhørighet, deltakelse og opplevelse av mening. Innsatsen bør rettes mot utvikling av lokale ressurser og fritidsarenaer som forebygger utenforskap og rusatferd hos ungdom.

Dato
30. november 2021
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Radisson BLU, Bodø

Nordland fylkeskommune arbeider med barn og unges livskvalitet og trivsel på flere områder, blant annet innen «Program for folkehelsearbeid» hvor rusforebygging er et av hovedtemaene. 

I samarbeid med KoRusNord inviterer vi til seminar om ungdom og rus med tema:  

Hvordan jobbe med rusforebygging lokalt i kommunen?

Fagpersoner fra KorusNord kommer for å snakke om forebygging på ulike arenaer; i skolen, i hjemmet og i lokalsamfunnet.

Målgruppe:

Alle i kommunen som jobber med barn og unge, spesielt innen helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Vi inviterer både planleggere, folkehelsekoordinatorer og andre som er interessert i å arbeide for økt involvering hos barn og unge og ønsker mer kjennskap til verktøy for å fremme psykisk helse og rus.

Påmelding: Seminaret er gratis, og Nordland fylkeskommune dekker deltakeravgift og overnatting dagen før for de som vil delta. Det er i utgangspunktet mulig å melde på inntil 3 representanter fra hver enkelt organisasjon. Ved påmelding vil det bli lagt vekt på å få variert deltakelse fra ulike kommuner og fagområder.

Meld deg på seminaret  Se programmet for seminaret

Arrangør

Nordland fylkeskommune