Cookie Consent by TermsFeed Samarbeid om opplæring for voksne med svake norskferdigheter - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Samarbeid om opplæring for voksne med svake norskferdigheter

Mandag 12. juni, Ramsalt Bodø klokken 09.00-15.30

Meld deg på innen 1. juni 

Dato
12. juni 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Quality Hotel Ramsalt Bodø

Om samlingen

Hva skaper et velfungerende samarbeid om tilrettelagte opplæringsløp for voksne i Nordland? Hva betyr ny opplæringslov og fullføringsreformen for videregående opplæring for voksne, spesielt de med svake språkferdigheter? Hvordan rigger Nordland fylkeskommune seg for de nye endringene? Dette er noen av spørsmålene som denne samlingen tar for seg. Det blir erfaringsdeling på tvers av ulike opplæringstilbud og prosjekter som er gjennomført i Nordland, samt gode diskusjoner om hvordan Nordland skal styrke samarbeidet på tvers av sektorer.

Målgruppe for samlingen

Skoler (ledere, forsøksledere, lærere og koordinatorer) og samarbeidspartnere (opplæringskontor og NAV, kommuner) knyttet til MFY og til steds- og samlingsbaserte tilbud i Nordland fylkeskommune.

Program 

09.00 Velkommen og introduksjon v/ Konst. fylkesdirektør Utdanning og kompetanse

09.15 Presentasjon av rapporten: «Tilrettelagt fag- og yrkesopplæring – erfaring og grep fra samarbeid» v/ Malin Dahle, Ideas2evidence. Kunnskapsoppsummering om tilrettelagt fag- og yrkesfagopplæring for voksne.

09.45 Pause

10.00 Fullføringsreform og ny opplæringslov – hva betyr dette for videregående opplæring for voksne? v/ Hege Hov Eggen, KD

10.30 Erfaringer fra Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring, Fokus Samarbeid v/ Roar Jensen, Julianne Faksvåg, Ann- Sofi Fjellvoll og Salamatu Winningah 

11.15 Samarbeid om kvalifisering av innvandrere v/ Nav Nordland

11.45 Lunsj

12.30 Gruppe diskusjon basert på innlegg 1. Hvordan rigger Nordland fylkeskommune seg for de nye endringene? 2. Hvilken felles utfordring har vi? Hvordan kan vi styrke samarbeidet på tvers av utdanningstilbud?

13.30 Planum samtale

14.00 Pause

14.15 Status kompetanseløft for voksne v/ Mette Vassbotn Edvardsen

14.45 Kompetanseheving etter- og videreutdanning innen flerkulturell pedagogikk v/ Salamatu Winningah

15.15 Oppsummering og evaluering av samlingen v/ Mette Vassbotn Edvardsen og Roar Jensen

15.30 Avslutt og vel hjem

Arrangør

Nordland fylkeskommune

Kontakt

Salamatu Winningah