Nye næringsklynger bidrar til omstilling og ny vekst

Syv nye næringsklyngene får nå støtte og oppfølging gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Blant dem er Arena Innovasjon Torskefisk og Arena olje- og gassklynge Helgeland.

GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Health Technology og NCE Eyde ble i dag tildelt status som Norwegian Centres of Expertise, mens Innovasjon Torskefisk, Arena olje- og gassklynge Helgeland og Oslo Ed Tech Cluster blir nye Arena-klynger, det vil si får status som klynger i tidlig fase.

 

Omstilling og bærekraftig utvikling er viktige mål og fellestrekk for de syv nye næringsklyngene.

 

VRI Nordland har samarbeidet med klyngene i utviklingsprosessen og ser frem til videre samarbeid. 

 

For mer informasjon kan du lese hele artikkelen på hjemmesidene til Innovasjon Norge.

Fant du det du lette etter?