1,1 mill. til ung nyskaping

 

Klikk for stort bilde Ungt Entreprenørskap Nordland

 

Ungt Entreprenørskap i Nordland får millionstøtte fra fylkesrådet.

 

- Fylkesrådet ønsker flere etableringer og vil stimulere dette arbeidet blant ungdom. Bevilgningen er en videreføring av entreprenørskapsopplæring i videregående skoler og høgskoler/ universitet i 2015, opplyser fylkesrådsleder for næring, Arve Knutsen (KrF). 

 

Mål og resultater 2015

 

- Midlene skal benyttes til utviklingstiltak og aktiviteter for lærere og elever i hele Nordland. Dette er et spleiselag mellom avdelingene for næring- og regional utvikling og utdanning, sier en fornøyd fylkesråd for utdanning, Oddleif Olavsen (H).

 

Olavsen presiserer at UEN er engasjert i å få etablert entreprenørskap som tverrfaglig metode i den videregående skolen i Nordland og i høyere utdanning.

 

- Vi satser på å nå alle studiesteder i Nordland og øke bruken av Ungdomsbedrift på flere studieretninger i den videregående skolen, tilføyer han.

 

De to fylkesrådene er klar på at de ønsker skolen som en aktør for å skape flere nye og attraktive arbeidsplasser i Nordland.  

 

- Her er det UEN kommer inn som inspirator og legger til rette for skolene. De skal bidra til å øke interessen for etablering av egen virksomhet og ha fokus på entreprenørskap, innovasjon og internasjonalisering, sier Olavsen.    

 

De bekrefter at det er planlagt en rekke kreative aktiviteter i 2015 for å nå oppnå de forventede resultater.

 

Les hele saken her (DOCX, 34 kB)