3 millioner til bygningsvern og kompetanseheving på Vegaøyan

Fylkesråd Kirsti Saxi (SV) innstiller til at 18 ulike prosjekter får støtte når Nordland fylkeskommune fordeler midler fra Riksantikvaren.Klikk for stort bilde

-Vi har et stort ansvar for å sikre og bevare verdensarvstedet Vega. Derfor er jeg veldig glad for at vi kan fordele disse viktige midlene sier Saxi.

Hun trekker fram at det er viktig å bygge opp kompetanse i området for å sikre at Vega verdensarv blir forvaltet på en god måte, og for å sikre at man kan jobbe med bygningsvern lokalt.

-Årets søknader var varierte og veldig gode. 13 bygningsvernprosjekter og 5 kurs og Klikk for stort bildeFylkesråd Kirsti Saxi (SV) formidlingsprosjekter får støtte i år sier fykesråden.

Det kom inn 23 søknader med totalsum på kr 3 727 000 i 2020.

Om midlene

På bakgrunn av søknad fra Nordland fylkeskommune bevilges det årlige rammetilskudd fra Riksantikvaren til bygningsvern i verdensarvområdet og buffersonen, tildelt over statsbudsjettet. Tilskuddene gis i tråd med nasjonale og internasjonale målsettinger for verdensarven.

 Les saksdokumentet (PDF, 374 kB)

Bygningsvern Vega
Bygningsvern Vega
Hva Søker Kommune Tilskudd
Bygningsvernprosjekter      
Flovær – hovedbygning Kjell Grimsø Vega 100 000
Vega prestegård – takistandsetting Vega kommune Vega 200 000
Haugen Marit og Arvid Olsen Vega 200 000
Tåvær hovedhus Frode Arstad Vega 200 000
Vegstein – sveitserhus Johan Nikolaisen Vega 80 000
Heian Synnøve Næss Vega 45 000
Hysværet – kramboden Aasne Johansen Vega 45 000
Grøtlandhuset Bjarnes Venner SA Vega 340 000
Hysværet – Sørgården Per Ivar Eilertsen Vega 35 000
Floværet – våningshus Eivind Mathisen Vega 70 000
Igerøy – Brygge Leiken Vik Vega 280 000
Tettinghaug – våninghus Per Morten Gullsvåg Vega 100 000
Kirkøy Hans Ronland Vega 61 000
       
Formidling og kurs      
Tranmalingsprosjekt Stiftelsen Helgeland museum Vega 285 000
Bygningsvernutstilling Stiftelsen Helgeland museum Vega 300 000
Jordkjellerkurs Helgeland museum Vega 44 000
Gamle hus nå og da Helgeland museum Vega 250 000
Kulturvernkonsulent ½ stilling Helgeland museum Vega 365 000
SUM     3 000 000