32 bedrifter ble stimulert

Klikk for stort bilde

I 2014 har 32 bedrifter fått 50 000 kroner hver i stimuleringstilskudd for å ta inn lærlinger.

 

Mangel på læreplasser har krevd ekstraordinære tiltak for å få elever ut i lære etter to år på skolebenken.

- Med 50 000 kroner som ekstra gulrot for å bli lærebedrift, har vi fått nærmere 40 ekstra læreplasser for våre elever, forteller en fornøyd utdanningsråd, Oddleif Olavsen (H).

Rekrutterer til framtiden

En av de nye lærebedriftene, Scandic Havet Hotell i Bodø, har tatt inn hele fem lærlinger i kokkefaget og servitørfaget.

- De har skjønt det som er hele poenget. Nemlig at lærlinger ikke bare utgjør en veldig god ressurs for bedriften i læretiden. Men i tillegg sikrer man rekruttering av dyktige, unge arbeidstakere som kan ha en lang yrkesframtid i bedriften, argumenterer Olavsen.

Kinderegg

Stimuleringstilskuddet har gått til bedrifter som har tegnet kontrakt som nye lærebedrift og som tar inn sin første lærling med ungdomsrett i Nordland fylke. I tillegg til stimuleringstilskuddet på 50 000 kroner får selvsagt bedriften også det ordinære lærlingtilskuddet for å ha lærling i sin bedrift.

- Det koster oss nokså store summer å ha elevene våre i lære ute i bedrifter. Men dette er definitivt den beste måten å drive yrkesopplæring på. Elevene får ta del i en bedriftskultur, lære seg verktøy og rutiner ute i det virkelige liv, og får en reell opplæring som er helt i takt med utviklingen i arbeidsmarkedet. Og i tillegg får altså bedriften direkte rekruttering til sin arbeidsstokk. Det er rett og slett et kinderegg, forteller Olavsen.

Spark til kommunene

Olavsen er skuffet over at kommunene fortsatt viser alt for lite engasjement til å ta inn lærlinger.

- Også kommunene har hatt anledning til å søke stimuleringstilskudd til nye tjenestesteder i 2014. Men vi har ikke mottatt en eneste søknad fra kommunene i Nordland. Kommunene kan ta inn lærlinger innen de fleste yrkesfagene - alt fra tekniske fag til helsefag. Vi vet at behovet for helsefagarbeidere vil være enormt i årene framover. Likevel tar ikke kommunene sitt rekrutteringsansvar. De har rett og slett ikke gjort nok, fastslår utdanningsråd Olavsen.

Millionstimulans

Totalt har Nordland fylkeskommune brukt 1,6 millioner kroner i stimuleringstilskudd i år. (Her er listen over bedriftene som fikk stimuleringstilskudd i 2014 (PDF, 112 kB)).

- Vi har et stort behov for læreplasser. Nærmere 100 elever måtte i år velge vg3 i skole som et alternativ fordi de ikke fikk læreplass. Oppfordringen er derfor fortsatt - ta inn lærling i din bedrift. Det tjener både bedriften, elevene og samfunnet på, avslutter utdanningsråd Oddleif Olavsen.