37 nordlandskommuner har ungdomsråd

Klikk for stort bildeErlend Skaug Ingebrigtsen på talerstolen under Nordlandskonferansen 2015.

- Ungdomsråd er et av de viktigste talerørene for ungdom inn til folkevalgte organer og resten av samfunnet.

 

Det sier leder i Ungdommens fylkesting i Nordland (UFT), Erlend Skaug Ingebrigtsen. UFT har laget en egen oversikt over ungdomsråd i Nordland.


- Det er vesentlig for alle mennesker å få medvirke i samfunnet de er del av. Dette gjelder i høyeste grad barn og unge. Det er derfor positivt at 37 av 44 nordlandskommuner har et ungdomsråd eller lignende organ, sier Skaug Ingebrigtsen.

Ungdomsrådene ute i kommunene varierer både i størrelse, aktivitet og legitimitet.

 
- Det er ingen fasit på et fungerende ungdomsråd, så lenge ungdommen føler seg inkludert og hørt, sier UFT-lederen.

Skaug Ingebrigtsen lover å fortsette arbeidet med å gi barn og ungdom mulighet for reell for medvirkning der de bor.


- Samfunnet kan uten tvil inkludere ungdom mer. Målsettingen for Ungdommens Fylkesting er og vil alltid være å sørge for at alle ungdom i Nordland har muligheten til å få sin stemme hørt. Man vil forsøke å gjennomføre lokale ungdomsrådsvalg i alle kommuner i Nordland, og arbeidsutvalget håper på jevnlig og god kontakt med kommunestyrer og folkevalgte i prosessen, sier han.