6 millioner kroner til Træna

Klikk for stort bildeLinda Helén Haukland og Bent-Joacim Betnzen Trond-Erlend Willassen Fylkesrådet går inn med millionbeløp til utbygging av infrastruktur i Galtneset industriområde.

- Det planlagte utbyggingsprosjektet på Galtneset industriområde vil være viktig for å utvikle ny industri, og for å opprettholde bosetning og aktivitet i kommune, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland(KrF).

- Eksisterende næring bidrar med omlag 20 arbeidsplasser og på litt lengre sikt vil etableringen av landbasert oppdrett kunne skape 20-30 nye arbeidsplasser i kommunen. Utbyggingen av Galtneset er således  et svært viktig prosjekt for Træna-samfunnet, sier fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Bakgrunnen for prosjektet er at eksisterende industri og kommunens vannforsyning i dag har store utfordringer. Innløp og avløp av sjøvann hindres, da groe i rørene tetterinntaksledninger. Man har også et ønske om å få både innløp og avløp lagt lengre ut i

Trænafjorden for å sikre god vannkvalitet, og for å øke avstanden til eksisterende akvakultursom er lokalisert mellom Sanna og Husøy. I tillegg til nyetablering av Gaia Salmon, som har fått tillatelse til landbasert oppdrett, ønsker Norway Pelagic å øke sin kapasitet og har økt behov for prosessvann i sin produksjon. I prosjektet skal man også lage nye veier på industriområdet, bygge ny kai på industriområdet og utvikle kommunal vann-/avløp infrastruktur på industriområdet.