75 millioner kroner i koronahjelp til Nordland

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, Linda Helén Haukland (KrF). Fylkesrådet har fordelt midler fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale næringsfond i Nordland.

- I tildelingen har vi vektlagt arbeidsledighet knyttet til koronakrisa og at spesielt distriktene og små kommuner er rammet uten at tiltakspakkene har hensyntatt dette i tidligere tildelinger. Til forskjell fra tidligere tildelinger via kommunale næringsfond får alle kommuner tildeling denne gangen. Koronaepidemien har satt næringslivet vårt på helt spesielle prøver. Noen bransjer, som eksempelvis reiselivsnæringa er blitt spesielt hardt rammet. De midlene vi nå fordeler i Nordland er viktige og vil garantert få bein å gå på, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland (KrF).

Midlene, til sammen nesten 75 millioner kroner, skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vektlegges.

Fylkesrådet har ved fordelingen prioritert kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet.

For å lese mer om hvilke kriterier som er lagt til grunn i fordelingen, gå til fylkesrådssaken: https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020084287&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=5103&

Under vises fordelingen på kommunenivå:

Kommune

                       Sum per kommune

K-1804 Bodø

kr 11 754 442

K-1806 Narvik

kr 3 992 728

K-1811 Bindal

kr 1 088 611

K-1812 Sømna

kr 1 248 245

K-1813 Brønnøy

kr 2 082 682

K-1815 Vega

kr 1 072 327

K-1816 Vevelstad

kr 983 010

K-1818 Herøy (Nordland)

kr 942 278

K-1820 Alstahaug

kr 1 987 735

K-1822 Leirfjord

kr 1 183 235

K-1824 Vefsn

kr 2 179 515

K-1825 Grane

kr 1 115 635

K-1826 Hattfjelldal

kr 1 010 033

K-1827 Dønna

kr 1 088 569

K-1828 Nesna

kr 1 107 542

K-1832 Hemnes

kr 1 372 664

K-1833 Rana

kr 4 186 985

K-1834 Lurøy

kr 1 294 072

K-1835 Træna

kr 1 004 657

K-1836 Rødøy

kr 1 102 081

K-1837 Meløy

kr 1 448 259

K-1838 Gildeskål

kr 1 088 485

K-1839 Beiarn

kr 1 096 648

K-1840 Saltdal

kr 1 521 432

K-1841 Fauske - Fuosko

kr 1 911 606

K-1845 Sørfold

kr 1 129 118

K-1848 Steigen

kr 1 191 328

K-1851 Lødingen

kr 1 207 654

K-1853 Evenes

kr 1 345 698

K-1856 Røst

kr 1 066 880

K-1857 Værøy

kr 1 291 651

K-1859 Flakstad

kr 1 218 449

K-1860 Vestvågøy

kr 2 942 275

K-1865 Vågan

kr 3 805 750

K-1866 Hadsel

kr 2 008 821

K-1867 Bø

kr 1 131 806

K-1868 Øksnes

kr 1 340 194

K-1870 Sortland - Suortá

kr 2 092 759

K-1871 Andøy

kr 1 507 921

K-1874 Moskenes

kr 1 546 035

K-1875 Hamarøy

kr 1 110 188

SUM

kr 74 800 000