Cookie Consent by TermsFeed 8 144 elever har fått tilbud om skoleplass - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

8 144 elever har fått tilbud om skoleplass

Kenn-Ole Moen Resultatene fra første inntak til videregående skoler i Nordland er nå klare. Det er i Nordland en generell nedgang innenfor studieforberedende utdanningsprogram og langt flere velger yrkesfaglige utdanningsprogram.

8 144 elever fikk onsdag 7. juli tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i fylket, gjennom det første inntaket til neste skoleår. 

Høy yrkesfagandel i Nordland

I Nordland er andelen som søker yrkesfag fortsatt stor. Hele 60% søker yrkesfaglige utdanningsprogram i Nordland, noe som gjør at fylket sammen med Møre og Romsdal har høyest yrkesfagsandel i Norge. 

Ambulansefag og naturbruk populært

Når det gjelder de ulike utdanningsprogram er det også i år stor interesse for Ambulansefag. Til Naturbruk fortsetter den økende interessen som har vist seg de seneste år. Det er også svært positivt å registrere en økning av søkere til Restaurant og matfag i 2021.  

Totalt det er i år 60 færre søkere til Vg1-nivå sammenlignet med 2020. Det er samtidig varierende søkertall til våre tre inntaksområder.

Alle skolene på Helgeland har nedgang i søkertallene på Vg1, mens skolene i Salten har en økning. Til skolene i nordfylket, med unntak av Hadsel vgs, er det i år en nedgang i søkertall til vg1 

Nøkkeltall om årets inntak: 

8 144 elever har fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret  2021/2022 

Inntakstallet for skoleåret 2020/2021 var 8337 elever 

7790 har søkt videregående opplæring i år.

Det er 191 færre søkere enn i fjor, hvorav 60 færre søkere til Vg1-nivå. 

Per nå har 88,2 prosent av årets søkere har fått tilbud på sitt første ønske 

109 søkere med ungdomsrett har foreløpig ikke fått tilbud. Disse får sitt tilbud i andre inntak 28. juli.
 

1.inntak vgs. 2021 i Nordland

1.inntak vgs. 2021 i Nordland
Inntatte søkere 1. inntak på vg1 per utdanningsprogram. Antall søkere Antall søkere i prosent
Totalt er det tatt inn 3305 søkere på vg1 i første inntak. 
Studiespesialisering 932 28,80 %
Helse og oppvekst 542 16,40 %
Teknologi og industrifag 436 13,20 %
Elektro og datateknologi 300 9,10 %
Idrettsfag 252 7,60 %
Bygg og anleggsteknikk 226 6,80 %
Naturbruk 178 5,40 %
Restaurant og matfag 105 3,20 %
Disse 8 største utdanningsprogrammene utgjør til sammen 90% av de inntatte.
Øvrige 7 utdanningsprogram utgjør tilsammen 10% av de inntatte. 

Ikke fått tilbud? 

Totalt er det 109 personer som ikke har fått et tilbud så langt i årets inntak. Disse må vente til andre inntak 28. juli for å få vite hvilket tilbud de får.  

Husk svarfristen! 

Onsdag 7. juli fikk søkerne varsling på SMS om inntaket. De må svare på tilbudet om skoleplass ved å logge seg på www.vigo.no med MinID. Svarfristen er 13. juli kl. 23.59. De som ikke svarer innen fristen, mister sitt tilbud om

skoleplass. Nei-svar og mangel på svar frigjør plasser til andre inntak, som gjennomføres 28. juli.  

Se mer info på: www.vilbli.no 

Søkers rettigheter 

  • Søkere med ungdomsrett har ved søknad til Vg1 rett til å komme inn på ett av tre ønskede utdanningsprogram.
  • Søkere til Vg2 og Vg3 har rett til å komme inn på utdanningsprogram som bygger på det programmet de har gjennomført. 
  • Ingen søkere har rett til inntak til en spesiell skole.