Anbefaler tunnel på Andøya

- Statens vegvesen har sett på fem ulike alternativer for den rasutsatte vegen på Andøya. Deres anbefaling for å rassikre fylkesveg 976 er tunnel.

Klikk for stort bildeFylkesveg 976 på Andøya Statens vegvesen

Det sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp). Deler av fylkesveg 976 mellom Andenes og Bleik er rasutsatt med steinsprang. Strekningen er delvis sikret med rasfanggjerde, men for å få på plass en fullverdig rassikring så har Nordland fylkeskommune bedt Statens vegvesen utrede ulike alternativer. 

Anbefaler tunnel

Etter å ha vurdert økonomi, konsekvenser og gjennomførbarhet anbefaler Statens vegvesen det som heter Alternativ A - en rassikringstunnel langs vegen mellom Bleik og Kleivodden. 

Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp)- Alternativet gir først og fremst god rassikring og er det alternativet som de fleste parter har signalisert at de kan akseptere. Dette er også et alternativ som vi kan gjennomførbare innenfor den økonomiske rammen fylkeskommunen har satt, på 263 millioner kroner, sier samferdselsråd Eggesvik.

Fem alternativer

I denne prosessen har Statens vegvesen i 2018 vurdert fem ulike alternativer for den rasutsatte fylkesvegen. 
Planprogrammet ble lagt ut på høring september/oktober i 2018 og ble også presentert på et folkemøte på Bleik den 13. september. På bakgrunn av innspill og mottatte merknader etter høring ble det besluttet å gjennomføre ytterligere utredninger på alternativ E, som handler om å legge vegen på en sjøfylling. Utredninger viser at dette alternativet vil bli svært kostbart og det kan være utfordrende å få tilgang på stein i riktig størrelse/mengde. I tillegg er det et svært værhardt område.

Les mer om vurderingene på Statens vegvesen sine nettsider

Klikk for stort bildeAlternativene som er utredet

Videre fremdrift

Planprogrammet skal vedtas vinteren 2019, og reguleringsplanen innen utgangen av 2019. Dette gir en mulig byggestart i 2021. Det er beregnet 1,5 til 2 års byggetid.