Cookie Consent by TermsFeed Åpen tunnel i påsken - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Åpen tunnel i påsken

Snødekt veg inn mot tunnel. Dalområde med trær, ett bygg ved tunnelåpningen. - Klikk for stort bilde

Fri ferdsel i Ryggedalstunnelen fra fredag 31. mars. Fortsetter med kolonnekjøring etter påske.


–Vi åpner Ryggedalstunnelen for fri ferdsel fredag 31. mars klokka 06:00. Da kan trafikantene kjøre når som helst, uten ledebil, til over påske, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune.     

Kolonner etter påske 

Fra tirsdag 11. april blir tunnelen stengt klokka 18:00–06:00, med kolonnekjøring etter samme opplegg som før. Dette gjelder inntil videre. Det blir fortsatt fri ferdsel på dagtid.  

–Vi går nå inn i en fase der utstyret i og utenfor tunnelen skal testes. Dette vil pågå også etter påske.  Vi må også sette av tid til å justere og rette eventuelle avvik. Tidsestimatet er dermed usikkert. I første omgang gjelder dette de første to ukene etter påske.  Vi vil vurdere behovet for bruk av kolonner forløpende og gjør oppmerksom på at behovet vil variere. 

Testingen vil foregå kontinuerlig, både med og uten trafikk i tunnelen, og med varierende antall personer på stedet.  Utstyret det er snakk om er sikkerhetsutrustning som nødtelefoner, brannslukkere, ventilasjon, lys, stengebommer, samt systemer for varsling, styring og kommunikasjon.

Vær forberedt på endringer

Bjørnbakk ber trafikantene om å planlegge for kolonnekjøring, men understreker at det kan bli endringer på kort varsel.  

– Vi forstår at uvissheten kan være krevende for trafikantene, men litt etter påske skal vi oppdatere hvor vi er i løypa.  Som vi har sagt, det vil uansett bli periodevise stengninger fremover. Sammen med entreprenøren skal vi forsøke å løse dette så godt som mulig, og holde publikum orientert så tidlig vi kan.     

Arbeider utover våren 

Testperiodene innebærer også kontroll av at alt fungerer stabilt. Videre gjenstår det øvelse med nødetatene, mer asfaltering og andre mindre arbeider. En del av dette vil ikke påvirke trafikken.   

–Sjekk trafikkmeldingene på 175.no jevnlig. Ved større endringer informerer vi også kommunen og media. Vi vil samtidig rette en takk til de som tipser hverandre; det bidrar godt til at folk holder seg informert, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune. 

Bakgrunn

Ryggedalstunnelen oppgraderes etter nye krav til sikkerhet. Les mer på prosjektets nettside