Cookie Consent by TermsFeed Åpningsdato for Liatindtunnelen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Åpningsdato for Liatindtunnelen

Markering på nordsiden av tunnelen torsdag 3. februar. OPPDATERT 28.01.2022: Åpningen er utsatt - ny dato ikke satt

- Vi gleder oss veldig til å ta den nye tunnelen på fylkesveg 17 i bruk, og nå har vi endelig et tidspunkt i sikte. Vi planlegger en enkel markering på nordsiden av Liatindtunnelen torsdag 3. februar klokka 14:00. (OPPDATERT 28.01.2022: Åpningen er utsatt - ny dato ikke satt) Deretter åpner vi for trafikk, sier seksjonsleder for vegutbygging i Nordland fylkeskommune, Christian H. Forsmo. 

Det blir tale og snorklipp av fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande. 

Markeringen ved tunnelen er åpen for alle innenfor rammene av smittevernreglene for utendørs arrangement (maks 200 personer uten faste tilviste plasser). For å holde oversikt over antall og hvem som er til stede, vil vi be om navn og kontaktopplysninger til de som møter opp. 

Det er mulig å parkere langs vegen ved tunnelens nordside. Følg anvisning fra arrangøren på stedet. 

Trygg tunnel 

Etter byggeperioden har utstyret i og utenfor den 2 km lange tunnelen vært grundig testet. Dette gjelder blant annet sikkerhetsutrustning som nødtelefoner, brannslukkere, lys, skilt, stengebommer og systemer for varsling, styring og kommunikasjon.  

- Vi har også kontrollert at alt fungerer stabilt og slik det skal. I tillegg har vi hatt opplæring og øvelse for nødetatene, operatørene på Vegtrafikksentralen, og de som skal drifte og vedlikeholde tunnelen.   

Etter dette er all dokumentasjon sendt til Vegdirektoratet for gjennomgang.    

- Dette er prosedyrer som skal sikre at den nye tunnelen er trygg å ferdes i, både i det daglige og hvis det skjer uhell eller ulykker. Vi er nødt til å ta forbehold om at vi får tillatelse til bruk, men nå er vi kommet så langt at vi har satt en dato å planlegge ut fra, sier Forsmo i Nordland fylkeskommune.  

Om prosjektet 

Dagens veg er skredutsatt. Det er bygd ny veg som også korter ned strekningen med ca. 1,1 km. Prosjektet strekker seg over ca. 5,5 kilometer, fra Brattland sør om Liatinden til kommunegrensa mellom Lurøy og Rødøy. 

Tunnelen gjennom Liatinden er ca. 2 km lang. 

I Olvika er det ca. 850 meter veg. 

Tunnelen mellom Liamyra og Olvikvatnet er om lag 440 meter. 

Over Olvikvatnet er det en fylling for vegen og en kort bru. 

Den nordligste strekningen følger i hovedsak eksisterende veglinje, men er rettet ut enkelte steder. 

Strekningen nord for Liatindtunnelen ble tatt i bruk i november 2020. 

Byggingen startet i 2016, men ble forsinket, i hovedsak grunnet et skred som gikk ved tunnelportalen i øst høsten 2018. 

Entreprenører: PNC, Aventi og Bertelsen & Garpestad