Cookie Consent by TermsFeed Bindal får 488 000 kroner til kai - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Bindal får 488 000 kroner til kai

Fylkesråd for næring samme med Ordføreren i Bindal foran kommunehuset i Bindal - Klikk for stort bilde 
Fylkesrådet bevilger midler til rehabilitering av kaianlegg i Nordhorsfjord.

Eksisterende kaianlegg for fiskemottak i Nordhorsfjord i Bindal kommune er nedslitt og det er konstatert konstruksjonstekniske svakheter som medfører at deler av kaien står i fare for å rase sammen. Fiskemmottaket har hatt en positiv utvikling de siste årene med 8 hjemmehørende fartøy og det landes i overkant av 100 tonn fangst over mottaket årlig. Bindal søker om medfinansiering blant annet fra Nordland fylkeskommune for full rehabilitering av kaianlegget.

-Fylkesrådet ser det som viktig at det opprettholdes et tilbud som underbygger Bindal kommunes satsing på fiskerinæringen. Da vil  tilgang på kaianlegg og mottaksstasjoner for fisk står helt sentralt, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland Linda Helen Haukland.

- Dette er et ledd i en tung satsing fra fylkeskommunens side på kommunal infrastruktur i 2020, hvor vi går inn med 10 millioner ekstra for å realisere viktige prosjekter i Nordland, deriblant rehabilitering av i Nordhorsfjord i Bindal, sier fylkesråd Haukland.

- Bindal kommune setter stor pris på godt samarbeid om utvikling i distriktene og derfor viktig at vi fikk denne  støtten til renovering av kaia ved Kjella s-lag fiskemottak. Dette er det eneste fiskemottaket som er igjen i Bindal, og derfor svært viktig for rekruttering til fiskeryrket. Dette blir godt imottatt av fiskerne, øvrige næringsdrivende, bygdesamfunnet i Kjella og Bindal kommune, sier ordfører i Bindal Britt Helstad.