Bodø blir helelektrisk buss-by

Klikk for stort bildeSamferdselsråd Svein Eggesvik i sentrum av BodøNår Nordlands største anbud for drift av bussruter i Salten skal lyses ut, blir det med krav om el-buss.

I løpet av sommeren/høsten skal det lyses ut nytt anbud på drift av bussruter i Salten fra 1. juli 2021. Første anbudsrunde tidligere i år hadde med begge alternativene, el-buss og diesel. Etter anbudsprosessen var det bare en godkjent tilbyder, og anbudsprosessen ble avlyst. Når anbudet skal lyses ut på nytt, blir det kun med el-buss som alternativ.

-Vi skal levere mest mulig buss-tjeneste for pengene. Derfor valgte vi å avlyse, slik at vi får en reell konkurranse på drift av buss i Salten. I tillegg ønsker vi å markere at Nordland fylkeskommune satser på framtidsrettede miljøalternativer. Da blir det kun el-buss som alternativ for bybussene i Bodø, forklarer fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp).

Grønt skifte

Det er bybussene i Bodø, som fra sommeren 2021 vil være nullutslipps-busser. Eggesvik gleder seg stort til et bedre bymiljø, og mener Nordland fylkeskommune viser stor vilje til å være pådrivere i det grønne skiftet.

-El-bybusser i Bodø følger som en del av vår satsing på det grønne skiftet. Vi elektrifiserer alle fergesambandene på fylkesvei 17 så langt det er teknisk mulig. Endringen på ferge- og buss vil gi store utslippsreduksjoner, sier Eggesvik.

Trenger tid til el-innkjøp

I og med at det første bussanbudet ble avlyst, er det behov for et midlertidig anbud fram til sommeren 2021. Det har vært gjennomført dialogkonferanse med de ulike transportselskapene for å finne best mulig løsning på mellomperioden.

-Selskapene trenger tid til å skaffe el-busser. I tillegg må det på plass en infrastruktur for lading. Denne mellomperioden vil bli driftet med det bussmateriellet som allerede er på markedet, forklarer Eggesvik.

Bygger eget bussdepot

Når el-bussene starter opp sommeren 2021, skal også en ny bussoppstillingsplass stå klar. Denne planlegges på Nepåkeren, området mellom tunnel-åpningen på Stormyra, og gamle Riksvei 80, trefeltsveien.

-Med at vi bygger et eget bussdepot, får vi en god konkurranse på anbudet, der oppstillingsplass ikke er en hemmende faktor. Den nye oppstillingsplassen for busser, vil gi effektiv drift, vaskehall, og gode fasiliteter for sjåførene, avslutter en offensiv fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik

 

Midlertidig anbud på bussdrift i Salten fra 1. januar 2020 fram til 31. juni 2021, vil bli lyst ut i løpet av kort tid. Det ti-årige anbudet med oppstart 1. juli 2021, vil bli lyst ut i løpet av sommeren / tidlig høst.

Fant du det du lette etter?