- Dette skal vi klare sammen!

Klikk for stort bildeSlik foregår de fleste møter i landet nå, også i Nordland fylkesommune og for alle de tillitsvalgte - på Skype! Utdanningsavdelingen innleder nå et tett samarbeid med tillitsvalgte for å håndtere koronakrisen i den videregående skolen.

- Tillitsvalgte er en svært viktig ressurs for hele fylkeskommunen, ikke minst i den utfordrende situasjonen vi står i nå med korona-viruset. Våre videregående skoler rammes spesielt og derfor har vi tatt initiativ til et utvidet samarbeid med de hovedtillitsvalgte der. Jeg er veldig glad for at vi har fått positiv respons på dette, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Han er mektig imponert av både ansatte, rektorer, elever og tillitsvalgte, som har full fokus på best mulige løsninger i en vanskelig tid der skolene må ty til alternativ undervisning.

Godt initiativ

Representantene for hovedsammenslutningene Odd Skaland (Unio), Ann Kristin Åseng (LO), Geir Otto Hjemaas (Akademikerne) og Monica Smørvik (YS) skryter også over den formidable innsatsen fra alle hold i den videregående skolen i Nordland.  

- Vi ser svært positivt på initiativet fra skoleeier til et tettere samarbeid fremover, vi tror dette er veldig klokt. Da kan vi sette søkelys på de utfordringene som finnes og de som utvilsomt vil dukke opp i fremtiden, og jobbe sammen for å løse dem raskt, sier de.

- Vi vil også berømme alle ansatte som nå bidrar med ekstra innsats. Hvis dette blir en langvarig tilstand må vi passe på å ivareta ansatte slik at ikke arbeidsbelastningen gir negative konsekvenser. 

Skryter av skolene

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar, forteller at samarbeidet i første omgang materialiseres gjennom ukentlige møter på Skype for å gjensidig oppdatering og diskusjon av aktuelle problemstillinger.

Fylkesdirektøren sier at på tross av en vanskelig situasjon med mange ukjente utfordringer på kort tid, så er tilbakemeldingene fra rektorer og ansatte overraskende positive.

- Mitt klare inntrykk er at elever og lærere har klart omstille seg utrolig fort og organisert gode undervisningsopplegg ved hjelp av ulike nettløsninger, først og fremst ITs Learning og Skype. Selvsagt er det en del utfordringer, blant annet med kapasiteten på nettløsningene, men skolene klarer å lage gode løsninger for elevene. Jeg vil rette en stor takk til lærere og skoleledelsene som har tatt denne helt eksepsjonelle situasjonen på strak arm, sier Høiskar. - Også alle våre andre ansatte i skolen gjør en flott innsats, både innen drift og renhold, merkantilt og ikke minst elev- og lærlingtjenesten som har et ekstra fokus nå på å bistå elever som opplever situasjonen som vanskelig. IKT fortjener også honnør, de er store bidragsytere til alle dem som har hjemmekontor og hjemmeundervisning.

Bratt læringskurve

- Hvis man kan si at noe godt kommer ut av denne krisen, så må det være at vi alle i videregående opplæring får en bratt læringskurve innen nettbasert opplæring og ny kompetanse i bruk av digitale hjelpemidler. Jeg tror vi alle vil sitte igjen med mer kunnskap og se nye muligheter til læring når denne krisen er over, avslutter hun.

Utdanningsetatens medbestemmelsesgruppe består av:

 • Ann Kristin Åseng, Fagforbundet/LO
 • Hege Monica Eskedal, Creo/LO
 • Bjørnulf Schanke, SL/LO
 • Michal Solheim, Parat/YS
 • Monica Smørvik, Delta/YS
 • Vera Jørgensen, Parat/YS
 • Marit Pettersen, NSF/UNIO
 • Sissel Anita Holtet, Bibliotekarforbundet/UNIO                
 • Odd Skaland, Utdanningsforbundet/UNIO
 • Terje Knutsen, Utdanningsforbundet/UNIO
 • Viggo Albertsen, Utdanningsforbundet/UNIO
 • Christine Meisterlin, Utdanningsforbundet/UNIO
 • Katrine Alm, Norsk lektorlag/ Akademikerne
 • Geir Otto Hjemaas, NITO/ Akademikerne
 • Geir Sandvei, Tekna/ Akademikerne
 • Nicholas D. Williams, Lederne
 • Hege Benedikte Torvik, Econa/Akademikerne