Digital hverdag samlet flere generasjoner

Klikk for stort bildeAurora Adolfsen leder UFR Karianne Olaisen Ungdom, eldre og funksjonshemmede var samlet på Generasjonskonferansen. Utfordringer og løsninger i en Digital hverdag ble delt og det gav godt grunnlag for debatt og nettverksbygging på tvers av gruppene.

Det er Ungdommens fylkesråd, Nordland fylkes eldreråd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland som er arrangør av konferansen. Målgruppe for konferansen er ungdomsråd, eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne og mangfoldsråd.

Generasjonskonferansen, som ble arrangert 23. -25. mars 2019 på Thon Hotel Nordlys i Bodø, startet som et samarbeid mellom Ungdommens fylkesråd og fylkeseldrerådet i 2007. I 2011 kom Rådet for likestilling av funksjonshemmede med.

Variert program innenfor Digital hverdagKlikk for stort bildeÅpning v/ fylkesvaraordfører Arve Knutsen
Programmet for konferansen tok for seg det å henge med i dagens digitale hverdag, sette grenser, om hatprat og nettvett. 

- Vi ønsker å gi de lokale lagene økt kompetanse og informasjon om de utfordringene som en digital hverdag gir. Konferanse gir mulighet til kontakt og kunnskap. Dette kan bidra til at gruppene får et bedre forhold til hverandre. Det er en egen stemning under konferansen på grunn av mangfoldet og dette gjør at nettverksbygging og small talk blir enklere, sier Aurora Adolfsen, leder for Ungdommens fylkesråd (UFR).

Adolfsen er fornøyd med at det av de 75 deltakerne er flere ungdom enn tidligere som har meldt seg på og som interesserer seg for temaet. - Alle uavhengig av alder eller annet står i en digital hverdag, ikke bare ungdom.

- Konferansen er viktig fordi den gir mulighet for å se andre løsninger enn de som de til vanlig ser og problemer en selv ikke har. Ulike måter å løse problemer på og ulike utfordringer i hverdagen, gir god innsikt og forståelse for hverandre, sier lederen for Ungdommens fylkesråd.

Klikk for stort bildeTone-Lise Fische, rådgiver Nordland fylkes eldreråd Tone-Lise Fische, rådgiver Nordland fylkes eldreråd har vært med å arrangere konferansen. Hun sier at programmet er en blanding av innlegg fra fagpersoner og personer som har opplevd noe knyttet til tema, slik at man får en mer nær og personlig vinkling på tema. Det er også arbeidsøkter og diskusjoner hvor deltakerne involveres. Det som skjer mellom øktene er også viktig, altså det sosiale.

Deltakerne fikk høre foredrag av blant annet Sumaya Jirde Ali, samfunnsdebattant, forfatter og poet «Konsekvensene av det å ta del i norsk offentlighet». Agnete Tjærandsen. leder av Bodø eldreråd. holdt et innlegg om "Digitalisering sett fra 80 års generasjonen".
Her kan du lese mer om foredragene fra helgens konferanse.

Mange har bidratt Klikk for stort bildeInger Helene Sydnes
Inger Helene Sydnes, fylkessekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har vært med i komiteen som arbeidet med programmet. Hun sier at det har vært gjort et omfattende arbeid for å finne tema som omfavner alle gruppene.

Komiteen bestod av foruten Sydnes, Grete Bang (Fylkestingets representant i eldrerådet), Nathaniel Holan Larsen (UFR) og Henning Karlsen (UFR).

Sydnes roser de som har vært med på gjennomføringen av konferansen og nevner spesielt Trine Grytøyr, rådgiver Ungdommens fylkesråd, Tone-Lise Fische, rådgiver Nordland fylkes eldreråd og Nicholas Williams, rådgiver Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Klikk for stort bildeDeltakerne rister i gang Generasjonskonferansen 2019