Cookie Consent by TermsFeed Disse vegene får ny asfalt i 2021 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Disse vegene får ny asfalt i 2021

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen. - Klikk for stort bildeFylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen. Susanne Forsland Her er oversikten over hvilke fylkesveger som det er utlyst anbud for asfaltering, reasfaltering og generell oppgradering på i Nordland.

Det er satt av 150 millioner kroner til asfaltering og vedlikehold av fylkesveger i Nordland i 2021.

-Vi har ønsket å prioritere mer til vedlikehold av veger i Nordland, etterslepet er stort og nå setter vi i gang med mye mer vedlikeholdsarbeid enn tidligere år. Totalt skal det asfalteres mer enn 210 kilometer fylkesveg i Nordland i år, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Asfalt over hele fylket

Fylkesråd Bentzen ønsker å se asfalteringsmaskiner over hele Nordland, og har fordelt veger i alle regionene.Asfalteringsarbeid - Klikk for stort bildeAsfalteringsarbeid Peter Fure  

-Flere veier skal forsterkes, en del stikkrenner må byttes, og noen veier får også asfalt for første gang, forteller fylkesråd Bentzen.

150 millioner kroner hvert år

Det vil være et stort vedlikeholdsbehov også i årene som kommer.

-Fylkesrådet, med Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Krf har valgt å sette av 150 millioner hvert år de neste fire årene. På den måten får vi gradvis hevet standarden på fylkesvegene våre, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Disse veiene får ny asfalt i sørfylket:

Asfalt 2021 sørfylket

Asfalt 2021 sørfylket
Punkt Veg Stedsnavn Lengde ÅDT Tonnasje Areal
Nr. Nr. m Max. Tonn
01 FV 76 SKILLEBOTN 8 287 900 3 307 47 236
02 FV 76 DAGSLÅTT TUNNEL 2 410 470 1 566 15 665
03 FV 17 RODAL 3 800 1 745 2 470 24 700
04 FV 17 SANDNES 480 4 550 302 3 024
05 FV 809 VÅG - GLEIN 2 030 730 2 955 11 368
06 FV 7206 RØYTVOLDVEIEN 4 297 225 2 285 19 336
07 FV 7226 KVITLE   -  ARNES 5 500 150 2 750 27 500
08 FV 7236 GLADSTAD 2 580 375 3 290 12 874
09 FV 7240 GLADSTAD - VEGSTEIN 2 534 125 2 673 10 389
10 FV 7268 SANDNESJ   -  RISHATTEN 702 5 120 456 4 563
11 FV 17 LEIROSEN 1 321 2 238 1 202 8 586
12 FV 17 VIK  -  NORDSTRAUMEN BRU 3 800 1 200 2 280 22 800
13 FV 7206 RØYTVOLD 1 650 225 1 188 7 425
14 FV 76 BRENNA 1 940 400 1 589 12 222
15 FV 7318 STUVLAND -  ELSFJORD 2 590 505 1 282 14 245
16 FV 7322 KJÆRSTAD 1 540 3 000 1 121 8 624
17 FV 7322 ØKSENDAL 960 3 000 680 5 232
18 FV 7326 SKOTSMYR -  REMMA 3 600 200 4 828 18 720
19 FV 7334 KLØVJEMOEN 213 200 167 1 193
20 FV 7334 KLØVJEMOEN - LEIREN 880 200 690 4 928
21 FV 7318 STUVLAND 3 000 505 1 980 16 500
54 114

 

Disse veiene får ny asfalt i midtfylket:

Asfalt 2021 midtfylket

Asfalt 2021 midtfylket
Punkt Veg Stedsnavn Lengde ÅDT Tonnasje Areal
Nr. Nr. m Max. Tonn
01 FV 810 HOLMEN  -  YTTERN 1 540 12 500 1 124 11 242
02 FV 810 ALTERN  -  STRAUMBYGDA 3 500 2 490 6 006 23 100
03 FV 17 KILBOGHAMN 4 310 575 5 254 22 843
04 FV 17 KILBOGHAMN FERJELEIE 1 318 575 498 7 117
05 FV 17 STOKKVÅGEN 600 513 491 3 780
06 FV 806 KORGEN 1 446 485 940 9 399
07 FV 7380 NESNA -  HAMARØY SNUPLASS 2 000 450 1 410 9 400
08 FV 17 SJONFJELL N  -  SJONA N 2 810 500 1 798 17 984
09 FV 7352 Leirskardsveien 1 050 1 210 655 0
10 FV 7350 Baklandsveien 3 810 510 2 195 0
11 FV 7352 Leirskarddalen 1 100 1 210 686 0
12 FV 7350 Baklandet 1 200 510 691 0
13 FV 810 YTTEREN - BOSSMO 1 846 12 500 1 348 13 476
14 FV 7438 VÅTVIK  - HORSDAL 3 900 410 1 833 18 330
15 FV 834 SKAUG - Festvåg 4 750 1 547 7 192 30 400
16 FV 834 GEITVÅGEN 2 850 1 547 4 742 18 240
17 FV 834 SKIVIKA 970 2 850 585 6 499
18 FV 17 STIURA  -  Dalen 1 400 1 700 1 274 9 100
19 FV 17 KOMMUNE GR - TUV 900 1 600 784 6 030
20 FV 17 TUV  -  SALTSTRAUMEN 2 440 2 900 1 659 16 592
21 FV 17 GRIMSTAD 1 594 1 025 956 9 564
22 FV 17 NEVERDAL -  EIDBUKT 2 820 1 860 2 605 18 612
23 FV 812 OLDEREIDVATNET 2 170 741 1 367 13 671
24 FV 17 ERTENVÅG 2 468 1 600 2 384 17 029
25 FV 17 REIPÅ 882 1 700 745 5 733
26 FV 834 SKJELSTAD - SKAUG 2 035 1 547 2 353 10 968
27 FV 7414 GJERØY 5 300 100 2 385 23 850
28 FV 830 FINNEID 2 095 1 315 1 420 10 475
29 FV 830 ÅGIFJELL - STOKKVIK 4 075 1 315 3 594 25 672
30 FV 830 STOKKVIK -  DRÅVIKA 3 507 1 315 3 093 22 094
70 686

 

Disse veiene får ny asfalt i nordfylket:

Asfalt 2021 nordfylket

Asfalt 2021 nordfylket
Punkt Veg Stedsnavn Lengde ÅDT Tonnasje Areal
Nr. Nr. m Max. Tonn
01 FV 82 MELBU  Sentr. 280 2 890 196 1 960
02 FV 82 Melbu2 3 915 2 890 3 142 25 839
03 FV 82 STOKMARKNES  + Børøysund Bru 1 176 4 500 788 7 879
04 FV 82 Grytting -Skagen 3 040 3 000 2 306 20 064
05 FV 82 SORTLAND SØR - 839 10 122 654 6 544
06 FV 82 SORTLAND Sentrum -Rundkjøring Rv85 1 409 10 122 1 099 10 990
07 FG 82 Sortland Sør. G/S-veg 515 0 234 1 802
08 FV 82 RISØYHAMN  -  ÆRÅS 4 117 1 100 3 478 26 760
09 FV 820 FRØSKELAND  -  SKJELFJORD 4 115 1 100 2 848 23 867
10 FV 7674 Alsvåg  -Lifjordveien 5 865 700 7 564 27 565
11 FV 7682 Homstaddalen_1 3 686 1 110 3 719 17 324
12 FV 7682 Holmstaddalen 2 3 140 1 110 3 168 14 758
13 FV 7700 Åkenesveien 4 612 70 4 261 20 293
14 FV 819 KJELDEBOTN 3 175 915 2 188 16 828
15 FV 7552 Tårstad 1 555 300 1 555 7 775
16 FV 7554 Evenesveien 3 787 330 3 818 18 935
17 FV 7564 Kalvåsen 3 803 150 3 423 17 114
18 FV 7570 BEISFJORD sentr. 1 611 3 360 960 9 344
19 FV 7572 Skjomen 6 873 592 6 323 33 678
20 FV 815 Hagskarveien   -Valberg 1 080 805 1 037 7 020
21 FV 818 Skotnes - Gravdal 1 980 300 1 188 11 880
22 FV 7608 POLLVEIEN _1  Bøstad 3 997 140 4 605 19 186
23 FV 7608 POLLVEIEN_2 Bøstad 4 839 140 5 574 23 227
24 FV 7614 Steine   -Stamsund 2 383 290 1 482 11 438
25 FV 7716 Utakleiva 1 498 132 944 6 741
26 FV 7720 Tangstad  -Steinfjordveien 242 790 188 1 210
27 FV 7722 Tangstad  -Myra 430 115 291 1 935
28 FV 7730 Storfjord    -Fygle 346 161 270 1 799
29 FV 7730 Storfjord    -Sennesvik 2 802 161 2 185 14 570
30 FV 7618 Hattan    -Gravdal 670 405 450 3 216
31 FV 81 HAMSUND 2 820 510 2 256 15 510
32 FV 81 PRESTEID 2 440 610 2 084 14 884
33 FV 835 LEINES 3 586 755 2 962 21 157
86626